ESITTELY

VOLTTEJA ARKEEN!

Ihminen on luotu liikkumaan. Taitoliikuntakeskus, tuttavallisemmin Taitis tai TLK, haluaa tarjota kaikenikäisille ja tasoisille harjoittelijoille uusia, mielenkiintoisia tapoja liikkua. Tarjoamme liikuntapalveluita turvallisessa ympäristössä sekä ohjatusti, että omatoimisesti.

Harjoittelun tueksi löydät meiltä mm. isoja trampoliineja, 15 metrisen ilmavolttiradan, päällystetyn volttimontun, jousikanveesin sekä monipuolisen parkourtelinealueen. Lisäksi välineistöstämme löytyy runsaasti alastulomattoja, voimistelulaatikoita, minitrampoliineja, hyppylautoja, puolapuita, ilma-akrobatiakankaita sekä muita harjoitteluvälineitä.

Taitoliikuntakeskus sijaitsee erinomaisten kulkuyhteyksien varrella Helsingin Olympiarannassa, Olympiaterminaalin välittömässä läheisyydessä.

Taitoliikuntakeskuksen ammattitaitoinen henkilökunta toivottaa sinut tervetulleeksi treenaamaan viihtyisään ja uniikkiin liikuntaympäristöön!

YLEISINFOA

Hallin vastaanotosta voitte ostaa harjoittelun lomassa pientä syötävää ja juotavaa. Maksuvälineinä Taitoliikuntakeskuksella toimivat käteinen, yleisimmät maksukortit sekä liikuntasetelit / saldo.

Taitoliikuntakeskukselta löydätte remontoidut pukuhuone- ja suihkutilat sekä lukollisia pukukaappeja.

Tavaroita pyydetään säilyttämään niille varatuissa kaapeissa. Mukanaan kannattaa tuoda oma lukko kaapin lukitsemista varten. Taitoliikuntakeskuksen vastaanotosta voitte myös lainata lukon panttia vastaan, mikäli omaa lukkoa ei ole. Taitoliikuntakeskus ei vastaa eteiseen, pukutiloihin tai kaappeihin jätetystä omaisuudesta.

Kaikkien hallilla kävijöiden tulee turvallisuuden ja yleisen viihtyisyyden takaamiseksi noudattaa Taitoliikuntakeskuksen järjestyssääntöjä sekä henkilökunnan antamia ohjeita. Hallimme järjestyssäännöt löydätte täältä.

Vapaaharjoittelu tapahtuu aina omalla vastuulla.  Alaikäisten lasten harjoittelusta vastaavat lasten huoltajat. Vaaraa tai häiriötä aiheuttavat harjoittelijat voidaan poistaa hallista. 

 

TIETOSUOJASELOSTE

Laatimispäivä: 18.5.2018


Helsingin Liikuntapalvelut Oy käsittelee henkilötietoja GDPR:n mukaisesti huomioiden myös nykyisen
henkilötietolain (523/1999, luku 10 § 24). Tietosuojaselostetta saatetaan ajoittain muuttaa julkaisemalla
siitä uusi versio, joten ole hyvä ja tarkista seloste säännöllisesti. Tietosuojaseloste on tehty artiklaan 30
pohjautuen.

Rekisterinpitäjä:
Helsingin Liikuntapalvelut Oy
y-tunnus: 2482131-3
Atomitie 1
00370 Helsinki
info@taitoliikuntakeskus.fi
puh. 010 321 1545

Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Helsingin Liikuntapalvelut Oy
Julius Holmström
Asiakaspalvelupäällikkö
julius.holmstrom@taitoliikuntakeskus.fi
puh. 010 321 1540

Helsingin Liikuntapalvelut Oy:n toiminnassa käsitellään henkilötietoja artiklan 32 periaatteiden mukaisesti. Käsittely on lainmukaista, kohtuullista ja läpinäkyvää. Tietoa käsitellään käyttötarkoitussidonnaisesti, tiedon tallentaminen on minimoitu ja tiedot on pyritty pitämään täsmällisinä. Käsittelyssä huomioidaan tiedoille määrätyt säilytysajat, joiden ylittyessä tiedot poistetaan joko automaattisesti tai manuaalisesti, ellei säilytyksen jatkamiselle ole lakiin perustuvaa syytä. Helsingin Liikuntapalvelut Oy tallentaa vain ehyttä ja luotettavaa tietoa.

Kerättävät tiedot:
Nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköposti sekä ohjattuihin Taitoliikuntakeskuksen lastenryhmiin osallistuvilta lapsilta syntymävuodet (voidaksemme seurata ja varmistaa ryhmiin osallistuvien lasten ikäjakaumaa). Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen liiketoimintamme harjoittamiseen mm. asianmukaisia kaupallisia tarkoituksia varten sekä asiakassuhteen hoitamiseen.

Tietolähteet:
Asiakasta koskevat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään verkkokauppamme kautta, Taitoliikuntakeskuksen vastaanotossa asioinnin yhteydessä, puhelimitse ja sähköpostilla. Lisäksi tietoja saadaan julkisista rekistereistä.

Tietojen käyttötarkoitukset:
Asiakkaiden puhelinnumeroita ja sähköposteja tarvitaan mm. tuntimuutoksista tiedottamiseen sekä onnettomuustilanteissa yhteydenottoon (lasten vanhemmat). Postiosoitetta tarvitsemme mm. mahdollista laskutusta varten.

Säännönmukaiset luovutukset ja siirrot EU:n ulkopuolelle:
Emme luovuta tietoja eteenpäin EU:n ulkopuolelle. Luovutamme tietoja vain luotettaville yhteistyökumppaneille, joiden kanssa on tehty asianmukaiset sopimukset henkilötietojen käsittelyn suhteen.

Tietojen suojaus:
Manuaalisessa muodossa olevat henkilötiedot säilytetään lukituissa huoneissa, joissa on lukitut kaapit. Huoneisiin ja kaappeihin on pääsy vain niillä henkilöillä, joiden työtehtävät sitä edellyttävät. Digitaalisessa muodossa olevat henkilötiedot on suojattu vahvoilla salasanoilla, rajatuilla käyttöoikeuksilla sekä salatuilla yhteyksillä ja sähköposteilla.

Asiakkaan oikeudet omiin tietoihin:
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa tarkastettavaksi ja oikaistavaksi. Rekisteröity voi myös pyytää tietojensa poistamista tai vastustaa tietojensa käsittelyä. Taitoliikuntakeskuksessa suhtaudutaan vakavasti rekisteröidyn oikeuksiin ja tietopyyntöihin vastataan asetuksen määrittelemän ajan sisällä, ellei laissa ilmene jotakin estettä tälle. Rekisterinpitäjä varmentaa tietopyynnön yhteydessä rekisteröidyn henkilöllisyyden.